WAT DOEN WIJWIE ZIJN WIJVISIE

Wie Wij Zijn 

Platform voor de kunsten

De stichting Magdalena biedt in Hilversum een uniek platform voor creatieve bedrijvigheid, zoals autonoom werkende kunstenaars, musici, performance en theaterproducenten, designers en vormgever. e.a. Een van de kerntaken vormt het realiseren en beheren van betaalbare ateliers, werk-, repetitie- en expositieruimtes en het leveren van faciliteiten en assistentie bij de ontwikkeling hiervan. Ook is zij initiator van kunstprojecten en cultuurevenementen. Bij dit alles is het winstoogmerk van ondergeschikt belang. De stichting doet ook geen beroep op subsidie. “Art for art sake, money for godsake’. Door de strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht en de aanwezigheid van de mediabedrijven en een afdeling van de HKU in Hilversum, heeft de stichting een netwerk opgebouwd dat reikt tot over de regiogrenzen. Ook zijn er zijn er veelvuldige internationale contacten met kunstenaars en studenten, die wij gastateliers en exposities bieden.Ter realisatie van haar doelstellingen werkt de stichting tweeledig: 

De ateliers

De basis van de kunstenaars, bedrijfsruimte voor startende ondernemers. Hier kunnen de kunstenaars geheel zelfstandig werken en gebruik maken van de dienstverlening van de stichting. Deze ruimtes moeten bij voorkeur op langere termijn kunnen worden gehuurd, om het werk van een stabiele basis te verzekeren.
De kunstenaars functioneren economisch onafhankelijk . Met oog op beginnende, jonge kunstenaars die nog veel van hun inkomen in productiemiddelen moeten investeren, probeert de stichting de kosten van de ruimtes te minimaliseren.

Het platform

Het platform is een netwerk waarin de concrete ideeën worden uitgewerkt en aan het publiek gepresenteerd. Het unieke karakter ligt in de manier van samenwerking tussen de kunstenaars, de technische ondersteuning en de vrijwilligers. De stichting ziet hier een nog onontgonnen gebied. Er wordt een soort dating tot stand gebracht. De stichting zorgt dan voor de faciliteiten om dergelijke kruisbestuivingen vruchtbaar te laten verlopen.De stichting Magdalena organiseert regelmatig tentoonstellingen, theatervoorstellingen, muziek- en performance-uitvoeringen. Aan deze initiatieven ligt een duidelijke idealistische gedachte ten grondslag: Kunst van hoog niveau aan een breed publiek aanbieden. Er zijn sinds 1989 meer dan 100 muziek, theater, en dansvoorstellingen, als ook beeldende kunst- en nieuwe mediatentoonstellingen gerealiseerd.

Het werk van de kunstenaars

In de ateliers staan onafhankelijk werkende kunstenaars. Zij kunnen geheel particulier optreden en gebruik maken van de dienstverlening van de stichting. (inclusief management en expositiemogelijkheden.) Wel wordt onderlinge (bij voorkeur interdisciplinaire) samenwerking sterk door het stichtingsbestuur gestimuleerd. De specifieke locatie maakt het de kunstenaars mogelijk om samen te werken en naar buiten te treden. Daarbij wordt gemikt op een zo’n breed mogelijk publiek, met name het deel dat “..eigenlijk niks met kunst kan.” . (wat niet inhoudt dat het automatisch voorgeprakte kost krijgt voorgeschoteld.) De centrale gedachte hierachter is, dat de ‘Kunst’ zich de afgelopen eeuw van de maatschappij heeft vervreemd en zich in een ivoren toren heeft teruggetrokken. Om een nieuwe aansluiting tot stand te brengen, zijn tussenschakels nodig, om de kloof tussen ‘het volk en de elite’ te overbruggen.  

Ateliers
Organization
Artists
News & Upcoming
Contacts & Links