Expost

Hoge School voor de Kunsten Utrecht i.s.m. stichting Magdalena presenteren:

exPost - een Nieuwe Mediatentoonstelling
 
‘Remake / Re- think in a collaborative  environment‘

De resultaten van de mediatechnologie zijn dominante factoren binnen ons dagelijks leven. Een leven zonder is nauwelijks meer voor te stellen.
En razendsnel volgen de nieuwe ontwikkelingen elkaar op.
Tijd voor bezinning en evaluatie ontbrak tot nu toe.
Maar daar gaan deze studenten nu verandering in brengen.

Infobesitas & buitenwereld -  De attractiviteit van het menselijk lijden
 Interactiviteit -  Vensters - Verwachting - Werveling
Miscommunicatie & Teleurstelling
Voetstappen & Zweetdruppels
Vervreemding & Eeuwigheid


Verspreidt over de kelder en de begane grond in het voormalig hoofdpostkantoor Hilversum zijn zes interactieve video-installaties opgesteld die als centraal thema ‘remake - re-think‘ hebben.
Zij vormen de weerslag van een intensief onderzoek dat 26 studenten Kunst en Mediatechnologie (KMT opleiding Hilversum) hebben verricht naar de tradities en inspiraties binnen de kunst en mediatechnologie.
Zij leveren hier niet alleen hun eigen commentaar op, maar hebben ook de mogelijkheden verkend die het hergebruik van bepaalde elementen zouden kunnen opleveren.
 
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van de expositie 
 
De opening vindt plaats op woensdag 21 december om 20:00 uur
op het voormalig hoofdpostkantoor aan de Kerkbrink 16 te Hilversum.
Zij zal duren tot en met donderdag 22 december.
De openingstijden: Dinsdag 20 dec. 18:00 - 20:30 (Preview) Woensdag 21 dec. 20:00 - 00:00 (Opening) Donderdag 22 dec. 12:00 - 22:00